PROGRAMA ÈXIT LECTOR

L’entorn web del programa Èxit Lector s’articula en aquests espais diferents:

ESPAI BENVINGUDA

img2Personalitza la benvinguda als alumnes amb una fotografi a i el nom de la classe.

ZONA LLIBRE

img3Un prestatge virtual permet escollir el llibre del programa que es treballarà amb els alumnes. Cada títol del programa Èxit Lector conté la descripció detallada de les sessions de treball a l’aula.

EINES DE LECTURA

img1Propostes per dinamitzar la biblioteca d’aula i fomentar l’hàbit lector.Aplicable a qualsevol títol.

UNA PROPOSTA D’ÈXIT LECTOR

img4Guia d’orientacions didàctiques per al mestre, descarregable, que conté el marc teòric en què es basa el programa Èxit Lector i les orientacions per crear un bon ambient lector a l’aula.
Descarrega una mostra Descarrega una mostra

img5img6