PROGRAMA ÈXIT LECTOR

Proves d’avaluació de la Xola i l’Angelet

Després de llegir La Xola i l’Angelet, podeu fer aquestes activitats d’avaluació que us podeu descarregar tot seguit.

Test d’avaluació per a l’alumne Test d’avaluació per a l’alumne

Solucionari per al mestre Solucionari per al mestre

Proves d’avaluació interactives