PROGRAMA ÈXIT LECTOR

Política de privacitat

1.     Tractament de les dades de caràcter personal

 

CRUÏLLA, de nacionalitat espanyola, amb domicili al carrer Nàpols, 249, 08013 – Barcelona (Espanya), CIF A-08934689, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 6.233, llibre 5.522, foli 15, a la secció segona de Societats, full 73.853, és titular del lloc web exitlector.cat i és responsable dels fitxers generats amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris d’aquest lloc web.

L’usuari autoritza CRUÏLLA al tractament automatitzat de les dades personals que subministri voluntàriament, per mitjà de formularis o del correu electrònic, amb finalitats de gestió i verificació dels usuaris, promocionals, informatives i estadístiques. S’informa l’usuari que, en cas de no acceptar els termes i condicions o de no introduir les dades requerides, no podrà ser receptor dels serveis subministrats a través d’aquest web.

L’usuari accepta que les seves dades siguin cedides, exclusivament per les finalitats citades, a les entitats del Grup SM identificades en el lloc web www.grupo-sm.com, i a les seves filials o empreses participades, respectant en tot cas la legislació espanyola sobre protecció de dades de caràcter personal, sense que calgui comunicar-li cada primera cessió que es faci als referits cessionaris.

Totes les dades són tractades amb absoluta confidencialitat, i no hi poden accedir tercers per a finalitats diferents que per a les que els han estat autoritzades.

El fitxer creat amb aquestes dades es troba a l’edifici del Grup SM (Grupo SM, calle Impresores 15, Prado del Espino, 28660 – Boadilla del Monte, Madrid, España), sota la supervisió i el control dels Departaments Jurídic i de Sistemes del Grup SM, que assumeix la responsabilitat en l’adopció de mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu per protegir la confidencialitat i la integritat de la informació, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació que sigui aplicable.

Qualsevol usuari que aporti voluntàriament les seves dades a través del web exitlector.cat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant comunicació escrita, a la qual cal adjuntar fotocòpia del document oficial d’identitat, adreçada al Departament Jurídic del Grup SM ubicat a c. Impresores, 15 – Prado del Espino, 28660 – Boadilla del Monte (Madrid).

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes anteriorment si prem el botó “ACCEPTO” que hi ha en els formularis de recollida de dades.

2. Navegació anònima per les pàgines web

CRUÏLLA obté informació anònima sobre els visitants del lloc web, cosa que significa que aquesta informació no pot ser associada a cap usuari concret i identificat. Les dades que es conserven són:
a) El nom de domini del proveïdor (ISP) que els dóna accés a la xarxa.
b) La data i l’hora d’accés al web.
c) L’adreça d’Internet on hi havia l’enllaç que dirigeix al web.
d) El nombre de visitants diaris de cada secció.

L’única finalitat de l’enregistrament d’aquestes dades és la millora de l’experiència de navegació de l’usuari.